E-kullen  "Cleo och Izor"  2007-08-09

             

E-kullen

Segerhufvas Edith Piaf och

Ester Williams

NUCH SUCH
Izor V Wilcora 
Xantus V Wilcora   FRCH
Status Royal De L'etat Du Jeu De Bo
Quinty V Wilcora
Udra V Wilcora LUCH NLCH
Maestro V Wilcora 
Olympia V Wilcora
Segerhufvas Cleopatra Kohanga Lucien Ami AUCH
Lilacglen Andre
AUCH
Kiaus Lalucinda
SUCH
Segerhufvas Delphine
FINUCH NUCH SUCH SV-97
Källbomarks Pavarotti
SUCH
Regina