A-Kullen 2006-01-29 "Cleo och Cujo"

              

          

A-KULLEN med sina skötare Anna och Maja.

Segerhufvas  - 

Agnes, Alma, Asta och Assar.                 

 

 Mixed Color's Charmed Anbetri's Kama DKUCH NORDV-00
Leiböll's Olfert
NUCH
Babybull's Jollie
Superteams Ulla Jackson SUCH
Le Formidable Nelson-S-Teams
Ringside's Helene La Douce
Segerhufvas Cleopatra Kohanga Lucien Ami  AUCH
Lilacglen Andre
AUCH
Kiaus Lalucinda
SUCH
Segerhufvas Delphine
 FINUCH NUCH SUCH SV-97
Källbomarks Pavarotti
SUCH
Regina